ugrás a tartalomhoz

nginx wpress nem küld ki leveleket

Péter001 · 2016. Szep. 8. (Cs), 18.16
Nem küldi el a leveleket semmilyent már mindent kipróbáltam hátha valaki meg látja a hibát.

log error:
2016/09/08 18:47:08 [error] 6703#0: *22 FastCGI sent in stderr: "Email from Easy Digital Downloads failed to send.
Send time: szeptember 8 2016 17:47:04
To: címem##kukac##gmail.com
Subject: Vásárlási elismervény


Email from Easy Digital Downloads failed to send.
Send time: szeptember 8 2016 17:47:04
To: címem##kukac##gmail.com
Subject: Letöltés megvásárlása - Megrendelés azonosító:#126" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.34, server: címem.noip.me, request: "POST /index.php/checkout/?payment-mode=manual HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "címem.noip.me", referrer: "http://címem.noip.me/index.php/checkout/"


Feltettem a WP-Mail-SMTP plugint a wpressre

Probáltam a gmailra iránytani :2016-09-08 16:03:52 Extension missing: openssl

Szerver .conf

# NGinX generated config file
user root;
worker_processes 1;
worker_cpu_affinity 0101;
master_process off;
worker_priority 10;
error_log /tmp/var/log/nginx/error.log;
pid /tmp/var/run/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 8192;
events {
worker_connections 512;
}
http {
include /tmp/etc/nginx/mime.types;
include /tmp/etc/nginx/fastcgi.conf;
default_type application/octet-stream;
log_format   main '$remote_addr - $remote_user [$time_local]  $status '
'"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
sendfile on;
client_max_body_size 100M;

server {
listen 80;
server_name címem.noip.me;
access_log /tmp/var/log/nginx/access.log main;
location / {
root /tmp/mnt/USB/www;
index index.html index.htm index.php;
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location /50x.html {
root /tmp/mnt/USB/www;
}
location ~ ^(?<script_name>.+?\.php)(?<path_info>/.*)?$ {
try_files $script_name = 404;
include /tmp/etc/nginx/fastcgi.conf;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/  {
root /tmp/mnt/USB/www;
expires 10d;
}
}

}
}

php.ini
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
upload_max_filesize = 100M
mysql.default_port = 3309
mysql.default_socket = /var/run/mysqld.sock
 
1

Levelek

janoszen · 2016. Szep. 9. (P), 08.42
A levelek kuldesehez szukseged lesz egy tisztessegesen felkonfiguralt mailszerverre. A Gmailt nem ajanlom kikuldesre, mert tisztan le van irva a felhasznalasi felteteleikben, hogy nem erre valo, es a tapasztalat az, hogy nem is fog normalisan mukodni.

Ha valami otthon hostolt geprol van szo, akkor eleve nem lesz tul egyszeru mailt kuldeni rola, kenytelen leszel egy smarthostot talalni, aki atveszi toled a leveleket.
2

Már azt is próbáltam

Péter001 · 2016. Szep. 9. (P), 18.14
MailChimp és úgy se mükszik már ha erre gondoltál.
Igazándiból nem akarok ipari mennyiségű levelet küldeni.
Egy otthoni szerver lenne ha sikerülne.
A phpvel sincs baj mert freeweb szerveren küldött leveleket.
Ez az egész egy routeren unix rendszeren a Router (asus-rtn18u) (tomato-val spékelve) fut és csak arra tudok gondolni hogy valami alapdolgon csúsztam el.
Vagy esetleg egy szakit keresnék ha nincs senkinek ötlete aki távról konfigurálná.