ugrás a tartalomhoz

Mediasource Api

alkony4 · 2022. Már. 23. (Sze), 17.58
Szervusztok!

A kérdés kissé összetett és sajnos nem nagyon tudom melyik topik felelne meg a kérdés feltételének (ha netán rossz a hely előre is sorry).

Szeretnék egy saját mediastreamet, saját stream player kialakításával megvalósítani.
Alapul az ffmpeg szegmentálási lehetőségét vettem amit azonos hosszúságú videókra oszt egy meglévő videót realtime.
ffmpeg -re -i input.mkv -map 0:v:0 -map 0:a:0 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -c:a copy -sample_rate 44100 -segment_time 2 -r 30 -g 1 -sc_threshold 0 -force_key_frames ""expr:gte(t,n_forced*1)"" -flags +cgop+low_delay -f segment -segment_format_options movflags=+empty_moov+omit_tfhd_offset+frag_keyframe+default_base_moof+isml -segment_list_type ext -segment_list {segment_file_dir} output_%d.mp4
Ezzel szépen létre is jönnek a szeletek amit aztán megetetek a mediasource extesnion apival. A módszer 'működik' is... azzal a hibával hogy, a képi és hangi anyag egy idő után elcsúszik egymástól. Ez csak chrome böngészőben következett eddig be, firefoxban nem.

A teszt környezet: OS: Win10, Browser: Chrome 98.0.4758.102, Ffmpeg: version 2022-02-24-git-8ef03c2ff1-full

A forrásom:
<video muted controls></video>

<script>
  segments = [];
  last_segment = 0;
  mimeCodec = 'video/mp4; codecs="avc1.64000d,mp4a.40.2"';
  timestampOffset = 0;
  video = document.querySelector('video');
  mediaSource = new MediaSource();
  video.src = URL.createObjectURL(mediaSource);
  sourceBuffer = null;
  segment_process = false;
  
  
  mediaSource.addEventListener('sourceopen', function(){
    sourceBuffer = mediaSource.addSourceBuffer(mimeCodec);
    sourceBuffer.mode = 'segments';
    
    // Initialization
    const init_xhr = new XMLHttpRequest();
    init_xhr.open('get', 'init.mp4');
    init_xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache');
    init_xhr.responseType = 'arraybuffer';
    init_xhr.send();
    init_xhr.onload = function(){
      sourceBuffer.appendBuffer(init_xhr.response);
      sourceBuffer.addEventListener('updateend', event = function(){
        sourceBuffer.removeEventListener('updateend', event);
        sourceBuffer.timestampOffset = 0;
        sourceBuffer.remove(0,1);
        
        manifestInitialization(function(){
          if (segments.length > 0 && segment_process == false){
            segments = segments.slice(-1);
            segmentProccess();
          }
        });
      });
    };
  }.bind(mediaSource));
  
  
  setInterval(function(){
    manifestInitialization(function(){
      if (segments.length > 0 && segment_process == false){
        segmentProccess();
      }
    });
  },500);
  
  
  // Manifest Initialization
  function manifestInitialization(callback){
    const manifest_xhr = new XMLHttpRequest();
    
    manifest_xhr.open('get', 'ehls/manifest');
    manifest_xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache');
    manifest_xhr.responseType = 'text';
    manifest_xhr.send();
    
    manifest_xhr.onload = function(e){
      lines = manifest_xhr.responseText.split(/\r?\n/);
      lines.forEach(function(line){
        line = line.split(';');
        const segment = {id: Number(line[0]), file: line[1], duration: Number(line[2]), type: Number(line[3])};
        if (!objectInArray(segment, segments) && segment.id > last_segment){
          segments.push(segment);
          last_segment = segment.id;
        }
      });
      callback();
    };
  };
  
  
  // Segment Load
  function segmentProccess(){
    segment_process = true;
    segment = segments.shift();
    const segment_xhr = new XMLHttpRequest();
    segment_xhr.open('get', 'ehls/' + segment.file);
    segment_xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache');
    segment_xhr.responseType = 'arraybuffer';
    segment_xhr.send();
    segment_xhr.onload = function(){
      timestampOffset += segment.duration;
      sourceBuffer.appendBuffer(segment_xhr.response);
      sourceBuffer.addEventListener('updateend', event = function(){
        sourceBuffer.removeEventListener('updateend', event);
          sourceBuffer.timestampOffset = timestampOffset;
          video.oncanplay = function(){
            video.play();
          };
          if (segments.length > 0){
            segmentProccess();
            }
          else{
            segment_process = false;
            }
      });
    };
  };
  
  
  // Object in array
  function objectInArray(sObj, array){
    returnV = false;
    array.forEach(function(aObj){
      if (JSON.stringify(sObj) == JSON.stringify(aObj)){
        returnV = true;
      }
    });
    return returnV;
  };
  
</script>
Illetve chrome által az alábbi hibaüzenetekre lettem figyelmes: logpic

Akadt e bárkinek ehhez hasonló problémája? Mit rontok el és miként javítható ez szerintetek?

Megtisztelő válaszotok előre is köszönöm.