ugrás a tartalomhoz

Mysql adatbázisból 2 tábla beolvasása 1 php fájlba

Bradock · 2014. Már. 29. (Szo), 18.33
Sziasztok.

Először is elnézést kérek ha rossz helyre írom, de nem találtam megoldást semerre a problémámra, így inkább megkérdezlek titeket, én kevésnek érzem magam ehhez. :)

Nos van egy CMS rendszerem (WebSpell), amit Fansub oldal gyanánt használunk. Alapból van benne egy letöltés részleg. Ezt a részleget szeretném átalakítani, ami eddig akadálytalanul ment is, de most elakadtam. A kategóriák listázásánál mindent mutat szépen és kialakítottam a kinézetét. Ezt szeretném úgy megcsinálni, hogy a letöltések listájánál látszódjon maga a letöltés kategória kinézete és az adatai. De nem tudom sehogy se összehozni, hogy az adatbázisból mindkét tábla adatait be tudjam azon a részen olvastatni. Próbálkoztam a SELECT részét átírni az adott megjelenítésért felelős php kódját, de nem igazán jött össze. A gondom ott kezdődik, hogy két különálló tábla és a mysql parancsoknál sehogy nem akarja az igazságot.

Ez a jelenlegi kategória lista:A letöltési lista jelenleg:És ilyenre szeretném összehozni:
Ez lenne a kódrészlet és a Category részt szeretném láthatóvá tenni a Files részben.

elseif(isset($_GET['cat'])) {
$accesslevel = 1;
if(isclanmember($userID)) $accesslevel = 2;
// ADMINACTIONS
$adminactions = '';
if(isfileadmin($userID)) {
$adminactions = '<div class="files_cat_head_panels" id="files_cat_head_panels_border" style="position: relative; top: -16px; left: px; width: 687px; height: px;">
<table border="0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="0" valign="top">
<tr>
<td class="files_panels_head_text" valign="top">&nbsp;Letöltések</td>
<td class="" align="right"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left">';
$adminactions .= '</td><td align="right"><input type="button" onclick="MM_goToURL(\'parent\',\'index.php?site=files&amp;action=newfile\');return document.MM_returnValue" value="'.$_language->module['new_file'].'" /> ';
$adminactions .= '<input type="button" onclick="MM_openBrWindow(\'admin/admincenter.php?site=filecategorys\',\'\')" value="'.$_language->module['new_category'].'" />';
$adminactions .= '</td></tr></table></td>
</tr>
</table>
</div>';
}
echo $adminactions;

// CATEGORY
$catID = $_GET['cat'];
$cat = mysql_fetch_array(safe_query("SELECT filecatID, name, subcatID FROM ".PREFIX."files_categorys WHERE filecatID='".$catID."'"));
$category = $cat['name'];
$icon='<img src="images/files-categories/'.$cat['pic'].'" border="0" title="'.$cat['name'].'">';
$cat_info=$cat['cat_info'];
$cat_date = $cat['cat_date'];
$cat_ep = $cat['cat_ep'];
$cat_genre = $cat['cat_genre'];
$cat_div = $cat['cat_div'];
$cat_addlink = $cat['cat_addlink'];

$cat_id = $cat['subcatID'];
while($cat_id != 0) {
$subcat = mysql_fetch_array(safe_query("SELECT filecatID, name, subcatID FROM ".PREFIX."files_categorys WHERE filecatID='".$cat_id."'"));
$category = "<a href=\"index.php?site=files&amp;cat=".$subcat['filecatID']."\" class=\"titlelink\">".$subcat['name']."</a> &raquo; ".$category;
$icon='<img src="images/files-categories/'.$subcat['pic'].'" border="0" bordercolor="#000000" title="'.$subcat['name'].'">';
$cat_id = $subcat['subcatID'];
$cat_date = "".$subcat['cat_date']."";
$cat_ep = "".$subcat['cat_ep']."";
$cat_genre = "".$subcat['cat_genre']."";
$cat_div = "".$subcat['cat_div']."";
$cat_addlink = "<a href=index.php?site=projectlist&action=details&projectlistcatID=".$subcat['cat_addlink']."\" class=\"titlelink\">".$subcat['name']."</a>";
}

unset($n);

$bg1 = BG_1;
$bg2 = BG_2;
$border = BORDER;
$pagebg = PAGEBG;
$bgcat = BGCAT;

// SUBCATEGORIES

$subcats = safe_query("SELECT * FROM ".PREFIX."files_categorys WHERE subcatID='".$cat['filecatID']."' ORDER BY name");
if(mysql_num_rows($subcats)) {

eval("\$files_category_head = \"".gettemplate("files_category_head")."\";");
echo $files_category_head;

eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_subcat_list_head")."\";");
echo $files_category_list;

$n = 0;

while($subcat = mysql_fetch_array($subcats)) {

$n++;
if($n%2) {
$bg1 = BG_1;
$bg2 = BG_2;
} else {
$bg1 = BG_4;
$bg2 = BG_3;
}

$catname = '<a href="index.php?site=files&amp;cat='.$subcat['filecatID'].'">'.$subcat['name'].'</a>';
$cat_date = ''.$subcat['cat_date'].'';
$cat_ep = ''.$subcat['cat_ep'].'';
$cat_genre = ''.$subcat['cat_genre'].'';
$cat_div = ''.$subcat['cat_div'].'';
$cat_addlink = '<a href="index.php?site=projectlist&action=details&projectlistcatID='.$subcat['cat_addlink'].'">Projekt</a>';
$icon='<a href="index.php?site=files&amp;cat='.$subcat['filecatID'].'"><img src="images/files-categories/'.$subcat['pic'].'" border="0" bordercolor="#000000" title="'.$subcat['name'].'"></a>';
$downloads = 0;
$sub_cat_qry = get_all_sub_cats($subcat['filecatID'],1);
$query = safe_query("SELECT downloads FROM ".PREFIX."files WHERE ".$sub_cat_qry." AND accesslevel <= ".$accesslevel." ORDER BY fileID DESC");
$cat_file_total = mysql_num_rows($query);
while($ds = mysql_fetch_array($query)) {
$downloads += $ds['downloads'];
}
$subcategories = mysql_num_rows(safe_query("SELECT filecatID FROM ".PREFIX."files_categorys WHERE subcatID='".$subcat['filecatID']."'"));

eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_subcat_list")."\";");
echo $files_category_list;
}
eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_subcat_list_foot")."\";");
echo $files_category_list;

}

// FILES

$files = safe_query("SELECT * FROM ".PREFIX."files WHERE filecatID='".$cat['filecatID']."' AND accesslevel<=".$accesslevel." ORDER BY filename");

if(mysql_num_rows($files)) {

eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_category_list_head")."\";");
echo $files_category_list;

$n = 0;

while($file = mysql_fetch_array($files)) {

$n++;
if($n%2) {
$bg1 = BG_1;
$bg2 = BG_2;
} else {
$bg1 = BG_4;
$bg2 = BG_3;
}

$fileid = $file['fileID'];
$filename = '<a href="index.php?site=files&amp;file='.$fileid.'">'.clearfromtags($file['filename']).'</a>';
$filelink = '<a href="index.php?site=files&amp;file='.$fileid.'" class="anotherclass gradualfader"><img src="images/download.png" width="130px" height="25px" border="0" /></a>';
$fileinfo = cleartext($file['info']);
$fileinfo = toggle($fileinfo, $file['fileID']);
$fileimg1 = cleartext($file['img1']);
$fileimg2 = cleartext($file['img2']);
$fileimg3 = cleartext($file['img3']);
$fileimg4 = cleartext($file['img4']);
$fileimg5 = cleartext($file['img5']);
$fileimg6 = cleartext($file['img6']);
$filesize = $file['filesize'];
$fileload = $file['downloads'];
$filevotes = $file['votes'];
$filevotes ? $filevotes = ', '.$filevotes.' votes' : $filevotes = ', unrated';
$filedate = date("d.M.Y - H:i", $file['date']);
$traffic = $filesize * $fileload;
$rating = $file['rating'];
$screenshots = $ds['screens'];

// screenshots http://Pg-designs.net  http://addons-webspell.org
$ergebnis=safe_query("SELECT screens FROM ".PREFIX."files WHERE fileID='$fileID'");
$ds=mysql_fetch_array($ergebnis);
$screens=explode("|", $ds['screens']);

if(!empty($file['screens'])) $screens=explode("|", $file['screens']);
if(is_array($screens)) {
foreach($screens as $screen) {
if(!empty($screen)) {
$thumb=explode(".", $screen);

$screenshots='<div><img src="images/files-pics/thumb/'.$thumb[0].'.jpg"" border="0" style="margin: 2px; padding: 1px; border: 1px solid #CECED0;" alt="" /></div>';

}
}
}

// RATING
            $rating ? $rating = $rating.' / 10' : $rating = '0 / 10';
if($file[rating]) $ratingpic='<img src="images/rating'.$file[rating].'.png" width="80" height="16" alt="" />';
else $ratingpic='<img src="images/rating0.png" width="80" height="16" alt="" />';

if(!$userID and $file['accesslevel'] >= 1) $link = '(R)';
else $link = '<a href="download.php?fileID='.$fileid.'"><img src="images/sr_summer_v2/down_nav/'.$fileimg1.'.png" border="0" alt="" /></a>';

// FILE-MIRRORS (remember: the primary mirror is still the uploaded or external file!)
$mirrors = $file['mirrors'];
if($mirrors) {
if(stristr($mirrors,"||")) {
$secondarymirror = explode("||", $mirrors);
$mirrorlist = '<a href="'.$secondarymirror[0].'" target="_blank"><img src="images/sr_summer_v2/down_nav/'.$fileimg2.'.png" border="0" alt="" /></a>
              <a href="'.$secondarymirror[1].'" target="_blank"><img src="images/sr_summer_v2/down_nav/'.$fileimg3.'.png" border="0" alt="" /></a>';
}
else $mirrorlist = '<a href="'.$mirrors.'" target="_blank"><img src="images/sr_summer_v2/down_nav/'.$fileimg2.'.png" border="0" alt="" /></a>';

}
else $mirrorlist = $_language->module['no_mirrors'];


if($file['accesslevel'] and !$userID) $mirrorlist = $_language->module['please_login'];

eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_category_list")."\";");
echo $files_category_list;
}
eval("\$files_category_list = \"".gettemplate("files_category_list_foot")."\";");
echo $files_category_list;

}
if(!isset($n)) echo "<br />".$_language->module['cant_display_empty_cat'];
}


Előre is köszönöm a segítségetek.
 
1

Próbálkoztam a SELECT részét

Hidvégi Gábor · 2014. Már. 29. (Szo), 21.22
Próbálkoztam a SELECT részét átírni az adott megjelenítésért felelős php kódját, de nem igazán jött össze.
Mi nem jött össze? Mi a hibaüzenet?
A gondom ott kezdődik, hogy két különálló tábla és a mysql parancsoknál sehogy nem akarja az igazságot.
Mi az igazság? Hogyan próbáltad és mi nem sikerült?