ugrás a tartalomhoz

Link dekódolás

Gam3R · 2010. Már. 17. (Sze), 05.34
Van nekem egy ilyenem:

<?
Mappa Listázó Script - 2-es Verzió
====================================
KONFIGURÁCIÓ
=============
Itt lehet testreszabni a Mappa Listázót.
Az alapbeállításokon úgy lehet változtatni,hogy vagy engedélyezzük az adott funkciót (true) vagy kikapcsoljuk (false).
Máskor konkrét adatra lesz szükség (lásd ott..).

1) Kiinduló mappa -
Ha Főmappának azt kívánjuk megjeleníteni ahova fel lett töltve a script,akkor maradjon így: '.', ellenkező esetben az idézőjelek közé be kell írni a mappa relatív útvonalát,mely ahhoz a könyvtárhoz képest értékelődik ki,amelyben az index.php megtalálható.
*/
$startdir = '.';

/*
2) Előnézet -
Képfájlokat rámutatás esetén a script automatikusan megjelenít egy előnézeti képben.
A funkció kikapcsolásához írjuk át false-ra.
A helyes működéshez szükség van GD2 installálásához.
*/
$showthumbnails = true;

/*
3) Almappák listázása -
Almappák elérhetők legyenek?
*/
$showdirs = true;

/*
4) Erőltetett letöltés -
A listázott fájlra való klikkelés esetén a böngésző azt automatikusan megnyitja. Amennyiben a megnyitás helyett a letöltést forszírozzuk,akkor állítsuk true-ra.
*/
$forcedownloads = false;

/*
5) Tartalmak elrejtése -
Ha bizonyos fájlokat illetve mappákat nem kívánunk megjeleníteni,akkor azt itt lehet megtenni. Az elrejtés a fájl/mappa neve alapján történik.
Ha egy fájlnév bármely része egyezik a beírttal,akkor azt el fogja rejteni!
*/
$hide = array(
'dlf',
'index.php',
'Thumbs',
'.htaccess',
'.htpasswd'
);

/*
6) Index fájlok megjelenítése -
Ha egy mappában index fájl található,akkor a listázás helyett a böngésző azt fogja megnyitni. Amennyiben ezt szeretnénk elkerülni,maradjon false-on a beállítás.
*/
$displayindex = false;

/*
7) Feltöltések engedélyezése -
Engedélyezés esetén,a felhasználók szabadon tudnak majd feltölteni bármely megjelenített mappába.
Ha hiba lép fel,a legvalószinűbb,hogy nincs megadva mások számára írási jog.
Ezen Total Commanderrel változtathatunk. Ki kell jelöli a mappát,majd klikk a Fájl menüpontra,azon belül pedig az attribútumok módosítására és adjunk 777 jogot neki.
*/
$allowuploads = false;

/*
8) Fájlok felülírása -
Ha egy felhasználó által feltöltött fájl neve azonos a már meglévővel,akkor azt felülírja?
*/
$overwrite = false;

/*
9) Index fájlok -
A következő felsorolásban találjuk azokat az index fájlokat,amelyeket a script azon esetben fog megnyitni,ha korábban azt engedélyeztük ($displayindex = true).
Szabadon elvehető illetve hozzáadható tartalom.
Ha korábban már kikapcsoltuk ($displayindex = false) akkor a megszokott módon csak listázni fogja ezeket.
*/

$indexfiles = array (
'index.html',
'index.htm',
'default.htm',
'default.html'
);

/*
10) Ikonok -
Ha fel nem sorolt kiterjesztéshez szeretnénk ikont hozzáadni,akkor azt itt lehet megtenni.
Egy adott kiterjesztéshez egy bizonyos ikon rendelhető a következő formátumban 'kiterjesztés' => 'fájlnév',
A működéshez ezeket a képfájlokat fel kell tölteni a dlf nevű mappába.
Ha a már meglévő ikonokat kívánjuk másikra lecserélni,akkor nincs más teendő,mint a dlf mappában kicserélni a képet,ügyelve a pontos név megtartására.
Ikonok optimális mérete: 16 x 16 képpont.
*/
$filetypes = array (
'png' => 'jpg.gif',
'jpeg' => 'jpg.gif',
'bmp' => 'jpg.gif',
'jpg' => 'jpg.gif',
'gif' => 'gif.gif',
'zip' => 'archive.png',
'rar' => 'archive.png',
'exe' => 'exe.gif',
'setup' => 'setup.gif',
'txt' => 'text.png',
'htm' => 'html.gif',
'html' => 'html.gif',
'fla' => 'fla.gif',
'swf' => 'swf.gif',
'xls' => 'xls.gif',
'doc' => 'doc.gif',
'sig' => 'sig.gif',
'fh10' => 'fh10.gif',
'pdf' => 'pdf.gif',
'psd' => 'psd.gif',
'rm' => 'real.gif',
'mpg' => 'video.gif',
'mpeg' => 'video.gif',
'mov' => 'video2.gif',
'avi' => 'video.gif',
'eps' => 'eps.gif',
'gz' => 'archive.png',
'asc' => 'sig.gif',
);

/*
A beállításoknak vége! Most már készen áll,hogy feltöltsük a szerverre.

<--INNENTŐL MÁR CSAK ABBAN AZ ESETBEN MÓDOSÍTSUNK,HA TUDJUK MIT CSINÁLUNK!-->

*/
error_reporting(0);
if(!function_exists('imagecreatetruecolor')) $showthumbnails = false;
$leadon = $startdir;
if($leadon=='.') $leadon = '';
if((substr($leadon, -1, 1)!='/') && $leadon!='') $leadon = $leadon . '/';
$startdir = $leadon;

if($_GET['dir']) {
//check this is okay.

if(substr($_GET['dir'], -1, 1)!='/') {
$_GET['dir'] = $_GET['dir'] . '/';
}

$dirok = true;
$dirnames = split('/', $_GET['dir']);
for($di=0; $di<sizeof($dirnames); $di++) {

if($di<(sizeof($dirnames)-2)) {
$dotdotdir = $dotdotdir . $dirnames[$di] . '/';
}

if($dirnames[$di] == '..') {
$dirok = false;
}
}

if(substr($_GET['dir'], 0, 1)=='/') {
$dirok = false;
}

if($dirok) {
$leadon = $leadon . $_GET['dir'];
}
}

if($_GET['download'] && $forcedownloads) {
$file = str_replace('/', '', $_GET['download']);
$file = str_replace('..', '', $file);

if(file_exists($leadon . $file)) {
header("Content-type: application/x-download");
header("Content-Length: ".filesize($leadon . $file));
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$file.'"');
readfile($leadon . $file);
die();
}
}

if($allowuploads && $_FILES['file']) {
$upload = true;
if(!$overwrite) {
if(file_exists($leadon.$_FILES['file']['name'])) {
$upload = false;
}
}

if($upload) {
move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $leadon . $_FILES['file']['name']);
}
}

$opendir = $leadon;
if(!$leadon) $opendir = '.';
if(!file_exists($opendir)) {
$opendir = '.';
$leadon = $startdir;
}

clearstatcache();
if ($handle = opendir($opendir)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
//first see if this file is required in the listing
if ($file == "." || $file == "..") continue;
$discard = false;
for($hi=0;$hi<sizeof($hide);$hi++) {
if(strpos($file, $hide[$hi])!==false) {
$discard = true;
}
}

if($discard) continue;
if (##kukac##filetype($leadon.$file) == "dir") {
if(!$showdirs) continue;

$n++;
if($_GET['sort']=="date") {
$key = @filemtime($leadon.$file) . ".$n";
}
else {
$key = $n;
}
$dirs[$key] = $file . "/";
}
else {
$n++;
if($_GET['sort']=="date") {
$key = @filemtime($leadon.$file) . ".$n";
}
elseif($_GET['sort']=="size") {
$key = @filesize($leadon.$file) . ".$n";
}
else {
$key = $n;
}
$files[$key] = $file;

if($displayindex) {
if(in_array(strtolower($file), $indexfiles)) {
header("Location: $file");
die();
}
}
}
}
closedir($handle);
}

//sort our files
if($_GET['sort']=="date") {
@ksort($dirs, SORT_NUMERIC);
@ksort($files, SORT_NUMERIC);
}
elseif($_GET['sort']=="size") {
@natcasesort($dirs);
@ksort($files, SORT_NUMERIC);
}
else {
@natcasesort($dirs);
@natcasesort($files);
}

//order correctly
if($_GET['order']=="desc" && $_GET['sort']!="size") {$dirs = @array_reverse($dirs);}
if($_GET['order']=="desc") {$files = @array_reverse($files);}
$dirs = @array_values($dirs); $files = @array_values($files);


?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Mappa listázása...</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="dlf/styles.css" />
<?
if($showthumbnails) {
?>
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function o(n, i) {
document.images['thumb'+n].src = 'dlf/i.php?f='+i;

}

function f(n) {
document.images['thumb'+n].src = 'dlf/trans.gif';
}
//-->
</script>
<?
}
?>
</head>
<body>
<div id="container">
 <h1>Könyvtár: <?=dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/'.$leadon;?></h1>
 <div id="breadcrumbs"> <a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>">Főmappa</a>
 <?
 $breadcrumbs = split('/', $leadon);
 if(($bsize = sizeof($breadcrumbs))>0) {
 $sofar = '';
 for($bi=0;$bi<($bsize-1);$bi++) {
$sofar = $sofar . $breadcrumbs[$bi] . '/';
echo ' &gt; <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.urlencode($sofar).'">'.$breadcrumbs[$bi].'</a>';
}
 }
 
$baseurl = $_SERVER['PHP_SELF'] . '?dir='.$_GET['dir'] . '&amp;';
$fileurl = 'sort=name&amp;order=asc';
$sizeurl = 'sort=size&amp;order=asc';
$dateurl = 'sort=date&amp;order=asc';

switch ($_GET['sort']) {
case 'name':
if($_GET['order']=='asc') $fileurl = 'sort=name&amp;order=desc';
break;
case 'size':
if($_GET['order']=='asc') $sizeurl = 'sort=size&amp;order=desc';
break;

case 'date':
if($_GET['order']=='asc') $dateurl = 'sort=date&amp;order=desc';
break; 
default:
$fileurl = 'sort=name&amp;order=desc';
break;
}
 ?>
 </div>
 <div id="listingcontainer">
  <div id="listingheader">
<div id="headerfile"><a href="<?=$baseurl . $fileurl;?>">Fájl neve</a></div>
<div id="headersize"><a href="<?=$baseurl . $sizeurl;?>">Méret</a></div>
<div id="headermodified"><a href="<?=$baseurl . $dateurl;?>">Utoljára módosítva</a></div>
</div>
  <div id="listing">
<?
$class = 'b';
if($dirok) {
?>
<div><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.urlencode($dotdotdir);?>" class="<?=$class;?>"><img src="dlf/dirup.png" alt="Vissza" /><strong>..</strong> <em>-</em> <?=date ("Y-m-d", filemtime($dotdotdir));?></a></div>
<?
if($class=='b') $class='w';
else $class = 'b';
}
$arsize = sizeof($dirs);
for($i=0;$i<$arsize;$i++) {
?>
<div><a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.urlencode($leadon.$dirs[$i]);?>" class="<?=$class;?>"><img src="dlf/folder.png" alt="<?=$dirs[$i];?>" /><strong><?=$dirs[$i];?></strong> <em>-</em> <?=date ("Y-m-d", filemtime($leadon.$dirs[$i]));?></a></div>
<?
if($class=='b') $class='w';
else $class = 'b';
}

$arsize = sizeof($files);
for($i=0;$i<$arsize;$i++) {
$icon = 'unknown.png';
$ext = strtolower(substr($files[$i], strrpos($files[$i], '.')+1));
$supportedimages = array('gif', 'png', 'jpeg', 'jpg');
$thumb = '';

if($showthumbnails && in_array($ext, $supportedimages)) {
$thumb = '<span><img src="dlf/trans.gif" alt="'.$files[$i].'" name="thumb'.$i.'" /></span>';
$thumb2 = ' onmouseover="o('.$i.', \''.urlencode($leadon . $files[$i]).'\');" onmouseout="f('.$i.');"';

}

if($filetypes[$ext]) {
$icon = $filetypes[$ext];
}

$filename = $files[$i];
if(strlen($filename)>43) {
$filename = substr($files[$i], 0, 40) . '...';
}

$fileurl = $leadon . $files[$i];
if($forcedownloads) {
$fileurl = $_SESSION['PHP_SELF'] . '?dir=' . urlencode($leadon) . '&download=' . urlencode($files[$i]);
}

?>
<div><a href="<?=$fileurl;?>" target="_blank" class="<?=$class;?>"<?=$thumb2;?>><img src="dlf/<?=$icon;?>" alt="<?=$files[$i];?>" /><strong><?=$filename;?></strong> <em><?=round(filesize($leadon.$files[$i])/1024);?>KB</em> <?=date ("Y-m-d", filemtime($leadon.$files[$i]));?><?=$thumb;?></a></div>
<?
if($class=='b') $class='w';
else $class = 'b';
}
?></div> </div>
</div>
</body>
</html>
A problémám az lenne hogy az ékezetes fájlokat nem támogatja... Tehát ha a fájl neve az hogy "Pokoli szomszédok.rar", akkor a listázó úgy nyitja meg hogy http://xy/Pokoli szomszédok.rar... De mivel a böngésző nem kezeli az ékezetes karaktereket, ezért 404-est ír.
Helyesen így lenne: http://xy/Pokoli%20Szomsz%E9dok%205.rar

Hogy lehetne megoldani, hogy ékezetes fájlokat is megnyisson 404-es nélkül?

Kösz! :)
 
1

urlencode

Poetro · 2010. Már. 17. (Sze), 11.56
Az URL-ek paramétereinek kódolását mindenképpen meg kell tenni, azaz a
$fileurl = $_SESSION['PHP_SELF'] . '?dir=' . urlencode($leadon) . '&download=' . urlencode($files[$i]); 
Minden esetben kell link kirakása esetében.