ugrás a tartalomhoz

űrlap feldolgozás

Vene · 2014. Nov. 26. (Sze), 02.03
sziasztok!
Készítettem egy pdf2.html formot, aminek az adatait egy pdf3.php dolgozza fel, megjeleníti az adatok és egy adatbázisban tárolja le őket, és egy tovább lépést biztosit egy pdf1.php oldalra ahol form adataiból egy pdf-et generál és elküldi mailban a cimzettnek.
A dolog ott hibázik hogy a pdf1.php nem kap adatokat. A pdf-et így üresben le generálja és elméletileg az emailt is elküldi (csak localhost-on használtam eddig.
Szerintetek hol hibáztam? Kezdő vagyok még.

pdf2.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Álom esküvő regisztrációs adatlap</title>
</head>

<body style="font-family:'Monotype Corsiva', Gadugi, sans-serif" bgcolor="F8DF8B">

<form action="pdf3.php" method="post">

<table align="center" width="550" border="5">
 <caption>
  <h1>Hotel Lana Spa & Resort<br>Álom esküvő regisztrációs adatlap<h1>
 </caption>
 <tr>
  <th scope="col">&nbsp;</th>
  <th scope="col">Vőlegény adatai:</th>
  
  <th scope="col">Menyasszony adatai:</th>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Név:</th>
  <td><input name="vnev" type="text" /></td>
 
  <td><input name="mnev" type="text" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">Életkor:</th>
  <td><input name="vkor" type="text" /></td>
  
  <td><input name="mkor" type="text" /></td>
 </tr>
 
 <tr>
  <th scope="row">Cím:</th>
  <td>
  Ország: <input name="vorszag" type="text" />
  </td>
   <td>
  Ország: <input name="morszag" type="text" />
  </td>
 </tr>
 
 <tr>
  <th scope="row"></th>
  <td>
  Város: <input name="vvaros" type="text" />
  </td>
  <td>
   Város: <input name="mvaros" type="text" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
 <th scope="row"></th>
 <td>
  Irányitószám: <br><input name="virszam" type="text" />
  </td>
  <td>
  Irányitószám: <br><input name="mirszam" type="text" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row"></th>
  <td>
   Utca: <input name="vutca" type="text" />
  </td>
  <td>
   Utca: <input name="mutca" type="text" />
  </td>
  </tr>
 <tr>
 <th scope="row"></th>
 <td>
  Házszám: <br><input name="vhszam" type="text" />
  </td>
  <td>
  Házszám: <br><input name="mhszam" type="text" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <th scope="row">E-mail cím:</th>
  <td><input name="vmail" type="text" /></td>
 
  <td><input name="mmail" type="text" /></td>
 </tr>
 
 <tr>
  <th scope="row">Megjegyzés:</th>
  <td colspan="3">
  <textarea name="megj" cols="65" rows="5"></textarea><br>
  
  </td>
 </tr> 
 
 <tr>
 
  <td align="center" colspan="3"><input name="submit" type="submit" value="Rendben" /></td>
  
  
 </tr>
</table>

</form>

</body>
</html>

pdf3.php


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Álom esküvő regisztrációs adatlap</title>
</head>

<body style="font-family:'Monotype Corsiva', Gadugi, sans-serif" bgcolor="F8DF8B">


<?php

if(isset($_POST['submit']))
{
  
  $v_nev = $_POST['vnev'];
  $v_kor = $_POST['vkor'];
  $v_mail = $_POST['vmail'];
  $v_irszam = $_POST['virszam'];
  $v_hszam = $_POST['vhszam'];
  $m_nev = $_POST['mnev'];
  $m_kor = $_POST['mkor'];
  $m_mail = $_POST['mmail'];
  $m_irszam = $_POST['mirszam'];
  $m_hszam = $_POST['mhszam']; 
  $megj = $_POST['megj']; 
  $v_orszag = $_POST['vorszag'];
  $m_orszag = $_POST['morszag'];
  $v_varos = $_POST['vvaros'];
  $m_varos = $_POST['mvaros'];
  $v_utca = $_POST['vutca'];
  $m_utca = $_POST['mutca'];
   
}

$host = 'localhost';
$user = 'root';
$password = '';

$connect = mysql_connect( $host, $user, $password ) or die 
( "Error: Can not connect to server" );
 mysql_select_db( "urlap", $connect ) or die ( "Can not connect to database" );
 
  $v_nev = $_POST['vnev'];
  $v_kor = $_POST['vkor'];
  $v_mail = $_POST['vmail'];
  $v_irszam = $_POST['virszam'];
  $v_hszam = $_POST['vhszam'];
  $m_nev = $_POST['mnev'];
  $m_kor = $_POST['mkor'];
  $m_mail = $_POST['mmail'];
  $m_irszam = $_POST['mirszam'];
  $m_hszam = $_POST['mhszam']; 
  $megj = $_POST['megj'];
  $v_orszag = $_POST['vorszag'];
  $m_orszag = $_POST['morszag'];
  $v_varos = $_POST['vvaros'];
  $m_varos = $_POST['mvaros'];
  $v_utca = $_POST['vutca'];
  $m_utca = $_POST['mutca'];
   
  
  if ( isset($v_nev) && isset($v_kor) && isset($v_mail) && isset($v_irszam) && isset($v_hszam) && isset($m_nev) && isset($m_kor) && isset($m_mail) && isset($m_irszam) && isset($m_hszam) && isset($megj) && isset($v_orszag)&& isset($m_orszag)&& isset($v_varos)&& isset($m_varos)&& isset($v_utca)&& isset($m_utca)) {
 
 $sql = "INSERT INTO adatok (v_nev,v_kor,v_mail, v_irszam, v_hszam, m_nev, m_kor, m_mail, m_irszam, m_hszam, megj, v_orszag, m_orszag, v_varos, m_varos, v_utca, m_utca) 
VALUES ('" . $v_nev ."','". $v_kor. "','". $v_mail. "','". $v_irszam . "','". $v_hszam. "','". $m_nev. "','". $m_kor . "','". $m_mail. "','". $m_irszam . "','". $m_hszam. "','". $megj. "','". $v_varos. "','". $v_orszag. "','". $m_varos. "','". $m_orszag. "','". $v_utca. "','". $m_utca. "')";

 mysql_query( $sql ) or die ("Hiba a beszúrásnál");
 }
 $sql = "SELECT adatok FROM urlap";
 $adatlista = mysql_query( $sql );
 mysql_close($connect); 
 
?>
<table align="center" width="550" border="5">
 <caption>
  <h1>Hotel Lana Spa & Resort<br>Álom esküvő regisztrációs adatlap<h1>
 </caption>
 <tr>  
  <th scope="col"><h3>Vőlegény adatai<h3></th>
  <th scope="col"><h3>Menyasszony adatai<h3></th>
 </tr>
 <tr>  
  <td>
  <?php 
  echo "Név: " . $v_nev . " <br>";
  echo "Kor: " . $v_kor . "éves <br>";
  echo "Ország: " . $v_orszag . " <br>";
  echo "Irányitószám: " . $v_irszam . " <br>";
  echo "Város: " . $v_varos . " <br>";
  echo "Utca: " . $v_utca . " <br>";
  echo "Házszám: " . $v_hszam . " <br>";
  echo "E-mail cím: " . $v_mail . " <br><br>";  
 ?>
  </td>
  
  <td>
  <?php   
  echo "Név: " . $m_nev . " <br>";
  echo "Kor: " . $m_kor . "éves <br>";
  echo "Ország: " . $m_orszag . " <br>";
  echo "Irányitószám: " . $m_irszam . " <br>";
  echo "Város: " . $m_varos . " <br>";
  echo "Utca: " . $m_utca . " <br>";
  echo "Házszám: " . $m_hszam . " <br>";
  echo "E-mail cím: " . $m_mail . " <br><br>";
	
	?>
  
  </td>
 </tr>
 
 <tr>
  <th scope="row"><h3>Megjegyzés: <h3></th>
  <td colspan="2">
  <?php  
 echo $megj;
  ?>
  </td>

 </tr>
 <tr>
  <td align="center" colspan="3">
  <form action="pdf1.php" method="post">
  <a href="pdf2.html"><input name="vissza" type="button" value="Vissza" /></a>
  <input name="tovabb" type="submit" value="Tovább" />
  
  </form>
 
  </td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

pdf1.php

<?php
if (isset($_POST['tovabb'])) 
{
 $v_n = $v_nev;
  $v_k = $v_kor;
  $v_m = $v_mail;
  $v_i = $v_irszam;
  $v_h = $v_hszam;
  $m_n = $m_nev;
  $m_k = $m_kor;
  $m_m = $m_mail;
  $m_i = $m_irszam;
  $m_h = $m_hszam; 
  $megjegyzes = $megj; 
  $v_o = $v_orszag;
  $m_o = $m_orszag;
  $v_v = $v_varos;
  $m_v = $m_varos;
  $v_u = $v_utca;
  $m_u = $m_utca;

	
require_once('tcpdf/tcpdf.php');

$pdf = new TCPDF('P','mm','A4',true,'UTF-8',false);

$pdf->SetAuthor('Hotel Lana Spa & Resort');
$pdf->setCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetTitle('Álom esküvő regisztráció visszaigazolás');
$pdf->SetSubject('Regisztráció visszaigazolása');


$pdf->setHeaderData();
$pdf->AddPage();

$html=<<< EOD
<br><br><br><br>
Köszönjük regisztrációjukat! <br><br>
<div align="justify">Alábbiakban mellékeljük a jelentlezési lapjuknak egy példányát, a másik példányt munkatársunknak továbbítottuk, aki hamarosan felkeresi Önöket!<br><br></div>


<table width="450" border="2">
 <tr>
  <td><div align="center">Vőlegény adatai</div></td>
  <td><div align="center">Menyasszony adatai</div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
	
  Név: $v_n<br>
  Életkor: $v_k éves <br>
  E-mail cim: $v_m<br>
  Cím: $v_o, $v_i, $v_v<br>
  $v_u $v_h <br>
	
	</td>
  <td>
	
  Név: $m_n<br>
  Életkor: $m_k éves<br>
  E-mail cim: $m_m<br>
  Cím: $m_o, $m_i, $m_v<br>
  $m_u $m_h<br>
	
	</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="center">Megjegyzés: </div></td>
  <td><div align="center">$megjegyzes</div></td>
 </tr>
 
</table><br><br>
<div align="right">Sok boldogságot Kívánunk: <br>
Hotel Lana Spa & Resort Dream Wedding Team</div>EOD;
$pdf->writeHTML($html,'','','','','center');
$pdfmappa = ("pdf/");
$pdf_fajl_nev = ("proba1");
$pdf->Output($pdfmappa .$pdf_fajl_nev .'.pdf','F');

}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Álom esküvő regisztrációs adatlap</title>
</head>

<body style="font-family:'Monotype Corsiva', Gadugi, sans-serif" bgcolor="F8DF8B">

<?php
if (isset($_POST['tovabb'])){

require("phpmailer/class.phpmailer.php");
require("phpmailer/class.smtp.php");

$mail = new PHPMailer();

$mail->From = 'info##kukac##hotellana.hostingsiteforfree.com';
$mail->FromName = 'Hotel Lana Spa & Resort';
$mail->addAddress($v_m, $v_n);  
$mail->addAddress($m_m, $m_n);        
$mail->addCC('info##kukac##hotellana.hostingsiteforfree.com');


$mail->WordWrap = 50;                
//$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');     
$mail->addAttachment($pdfmappa . $pdf_fajl_nev .'.pdf', 'Registration_confirmation.pdf');  
$mail->isHTML(true);                 

$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
//$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

if(!$mail->send()) {
  echo 'Message could not be sent.';
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Message has been sent';
}}


?>

<br><br><br><br><br><br>
<div align="center"><h1>Sikeres regisztráció!</h1></div>
<a href="http://hotellana.hostingsiteforfree.com/"><div align="center">Vissza a főoldalra!</div></a>

</body>
</html>

 
1

üres

T.G · 2014. Nov. 26. (Sze), 08.09
Ha egy form üres, akkor nem meglepő, hogy elküldése után nincsenek adatok.
2

T G arra gondol

Pepita · 2014. Nov. 26. (Sze), 09.11
hogy nem adod tovább az adatokat. A 2. lepesnel is pl hidden inputkent be kene tenned a formba, az utolso php pedig kiolvassa ismet postbol.

Elegansabb ha csak id-t viszel tovabb es adatbazisbol csinalod a pdfet.

Escape!
3

Adatbázisból hogyan tudom

Vene · 2014. Nov. 26. (Sze), 21.40
Adatbázisból hogyan tudom elkésziteni a pdf-et, mivel tudom ki olvasni a kellő adatokat? az id-ket hogyan lehet beállítani és kezelni?
4

Így

Pepita · 2014. Nov. 27. (Cs), 11.25
Pl így tudod lekérdezni insert után az id-t.

A pdf készítésnél pedig SELECT * FROM `tabla` WHERE id = az_amit_továbbítottál.
Ebből kifetcheled a neked szükséges adatokat.

Ne felejts el az insert előtt megfelelően escap-elni.
5

köszönöm a segítséget :)

Vene · 2014. Nov. 28. (P), 20.31
köszönöm a segítséget :)