ugrás a tartalomhoz

Olvasónapló: Web Semantics

Baranyai László · 2010. Már. 30. (K), 11.05
Úgy érzem nagyon hasznos, ha kissé tágabb kitekintést kapunk az informatika egy-egy területének aktuális kérdéseire és fejlesztéseire. A tudományos cikkeket csak javasolni tudom, hiszen az IT szektor olyan gyorsan fejlődik, hogy a kutatók által leírt eredmények rövid időn belül elérhető és megvásárolható alkalmazásként köszönhetnek vissza. A remélhetően sorozattá váló olvasónapló első részében a Web Semantics folyóirat aktuális számát ajánlom mindenki figyelmébe.

A folyóirat legfrissebb száma 2010. márciusban jelent meg (8. kötet 1. szám). A tartalomból:

Constructing composite web services from natural language requests

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 1-13. doi:10.1016/j.websem.2009.09.007
JongHyun Lim, Kyong-Ho Lee

A szerzők kísérletet tettek arra, hogy természetes nyelven megfogalmazott kérések alapján építsenek fel összetett web szolgáltatásokat és így elégítsék ki a látogatók igényeit. A mondatok igéi és főnevei segítségével azonosított alapvető szolgáltatás elemekből építettek absztrakt munkafolyamatot. Az elemzésekhez 50 egyszerű és 77 összetett utasítást állítottak össze. A tesztek során a rendszer 95,2%-os hatékonysággal ismerte fel a valódi igényeket.
A szerzők az alkalmazás korlátait a hamis állítások és különleges kétértelmű kifejezések értelmezésében látják.

An adaptive ontology mapping approach with neural network based constraint satisfaction

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 14-25. doi:10.1016/j.websem.2009.11.002
Ming Mao, Yefei Peng, Michael Spring

A szerzők neurális háló alkalmazásával fejlesztettek szemantikus elemző algoritmust (PRIOR+). A nyelvi és szerkezeti hasonlóságokból összeállított vektor térben számított harmónia a hagyományos aggregátorokkal szemben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az OAEI benchmark teszteken (2007) jól teljesített a modell, a valós adatokra építő teszteken pedig a legjobbak között van (jelenleg vezet).

Modeling and evaluation of trust with an extension in semantic web

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 26-36. doi:10.1016/j.websem.2009.11.003
Saeedeh Shekarpour, S.D. Katebi

A szerzők célja entitások közötti megbízhatósági háló feltérképezése (pl. szociális háló alkalmazások) volt, valamint a megbízhatóság szintjének megállapítása a kapcsolatrendszer szerkezete alapján. A számítások során statisztikai mérőszámokkal egészítették ki a terjedési és három féle fuzzy logikával az aggregátor modelleket. Az eredmények biztatóak (kb. 82% pontosság), továbbá megfigyelhető volt a kétféle megközelítés eltérő viselkedése.

Leveraging personal metadata for Desktop search: The Beagle++ system

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 37-54. doi:10.1016/j.websem.2009.12.001
Enrico Minack, Raluca Paiu, Stefania Costache, Gianluca Demartini, Julien Gaugaz, Ekaterini Ioannou, Paul-Alexandru Chirita, Wolfgang Nejdl

A PC adatállományainak visszakeresése kevésbé hatékony, mint a web keresők, ezért a szerzők megvizsgálták a Beagle++ Toolbox fejlesztési lehetőségeit. A jobb hatékonyságot meta adatok hozzáadásával sikerült elérni. A cikk elsősorban a bővítés feltételrendszerét és megvalósítását elemzi. A teszt adatokon végzett keresések teljesítményét összehasonlították a Beagle és a módosított Beagle++ programokra. A konklúziók között a szerzők megemlítik a program lehetséges további fejlesztéseit is.

Anomalies in ontologies with rules

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 55-68. doi:10.1016/j.websem.2009.12.003
Joachim Baumeister, Dietmar Seipel

A cikk részletes elemzést mutat be az OWL/SWRL nyelvről, kifejezetten a szemantikus alkalmazásokban használt szabálybővítéseknek köszönhető anomáliákra koncentrálva. Természetesen megoldást is javasolnak a szerzők, a Datalog nyelvre épített ellenőrzésekkel. Az elemzés szerint az anomáliák jelentős része a nyelvi definíciók és a kiegészítő szabályok együttes hatása. Ilyenek például a hurkok, ellentmondások, többfunkciós tulajdonságok, redundancia.

On the discovery of subsumption relations for the alignment of ontologies

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 69-88. doi:10.1016/j.websem.2010.01.001
Vassilis Spiliopoulos, George A. Vouros, Vangelis Karkaletsis

A cikk az alárendelt kapcsolatok osztályozáson alapuló tanulási módszerét elemzi. A szerzők részletesen bemutatják a teljes folyamatot a probléma felvetéstől – a valószínűségek számításán keresztül – az irányított tanulásig. Az elemzést az OAEI benchmark adathalmazon végezték. Olyan kapcsolatokat is sikerült azonosítani, amelyeket hagyományos okfejtéssel nem. A bemutatott módszer különbséget tudott tenni a mellé- és alárendelt összefüggések között. A hatékonyság ugyanakkor erősen függött az adat-előkészítés és mintavételezés módjától.

DLEJena: A practical forward-chaining OWL 2 RL reasoner combining Jena and Pellet

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 8(1): 89-94. doi:10.1016/j.websem.2009.11.001
Georgios Meditskos, Nick Bassiliades

A cikk inkább technikai jellegű, hiszen két szabályelemző motor, a Jena és a Pellet DL kombinációját mutatja be. A gyakorlat azt mutatta, hogy a DLEJena jobban skálázható, mint az OWL 2 RL/RDF közvetlen implementálása. A szerzők a teszt alapján javasolják a program általános keretrendszerként történő használatát.